Đăng ký học thử miễn phí

Quản lý hệ sinh thái học tập tích cực hệ thống quản lý nội dung lxd lxp rapidlearning  Học sinh Làm trung tâm

  Chúng tôi sử dụng phương pháp học tiếng anh – LETS – “Learning english through subject” – tức là dạy tiếng anh thông qua các môn học. Sử dụng tiếng anh thông qua các môn học như : ngữ văn anh (ELA), các đề tài khoa học / xã hội / đời sống / văn học …. Giúp việc học tiếng anh trở nên thú vị và gần gũi hơn cho các bạn nhỏ.

  Kết hợp với mô hình day của giáo trình (hướng dẫn / định nghĩa – ví dụ – thực hành / tư duy) và bộ kỹ năng tương lai 4C ( kỹ năng sáng tạo : creativity – tư duy phản biện : Critical thinking – kỹ năng hợp tác làm việc nhóm : collaboration – kỹ năng giao tiếp : communication)

  Liên hệ với chúng tôi

  Nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin đầy tiềm năng trước thế giới không ngừng biến đổi

  Nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin đầy tiềm năng trước thế giới không ngừng biến đổi
  Nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin đầy tiềm năng trước thế giới không ngừng biến đổi

  Sự tự tin

  Sự tự tin
  Sự tự tin

  Nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin đầy tiềm năng trước thế giới không ngừng biến đổi

  Nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin đầy tiềm năng trước thế giới không ngừng biến đổi
  Nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin đầy tiềm năng trước thế giới không ngừng biến đổi

  Nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin đầy tiềm năng trước thế giới không ngừng biến đổi

  Nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin đầy tiềm năng trước thế giới không ngừng biến đổi
  Nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin đầy tiềm năng trước thế giới không ngừng biến đổi

  Nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin đầy tiềm năng trước thế giới không ngừng biến đổi

  Nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin đầy tiềm năng trước thế giới không ngừng biến đổi
  Nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin đầy tiềm năng trước thế giới không ngừng biến đổi

  Đội ngũ giáo viên

  Đoàn Hoàng Linh
  Giáo Viên Việt Nam - Cử nhân ngôn ngữ Anh

  Nguyễn Thanh Hà
  Giáo Viên Việt Nam - Cử nhân ngôn ngữ Anh

  Nguyễn Thị huyền
  Giáo Viên Việt Nam - Cử nhân ngôn ngữ Anh

  Price Richard Wheeler
  Giáo viên bản ngữ

  Thomas Banks
  Giáo viên bản ngữ

  CreativeSession

  The world is constantly changing. Accepting challenges with a positive attitude and learning is the best way for children to grow up every day. This summer, let your children experience interesting and unique challenges in the Tomorrow Land of Eplay Academy.

  Đăng ký học thử miễn phí
  https://restaurantlatoile.com/
  https://fredericcesadias.com/
  https://www.cuan138-c.com/
  https://amb.com.vn/css-line/
  https://srmaxskill.in/css-cuan/